Need Help ?
Call: +977- 036420105

२०७३ मङ्सिर

प्रकाशित मिती:  

  • १० गते RC मा बिषय शिक्षक बैठक ।
  • १५ गते RP जिल्ला बैठक ।
  • दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन ।
  • एक्जाम्टेड समूहको  SLC आवेदन फाराम भर्ने भराउने ।
  • मसान्तभित्र RC मा दोस्रो चौमासिक निकासा मागफाराम पेस गर्ने ।

यस्तो कुनै काम नगर जुन अरुबाट लुकाउनु पर्छ ।    - जवाहरलाल नेहरु