Need Help ?
Call: +977- 036420105

२०७३ पुस

प्रकाशित मिती:  

  • १ गते RC मा बिषय शिक्षक बैठक ।
  • ८ गते RP जिल्ला बैठक ।
  • जि.शि.का. बाट भौतिक योजना वितरण ।
  • १७ गतेदेखि हिँउदे बिदा ।

खाडल खन्ने मानिस आफैँ त्यसमा पर्न सक्छ पर्खाल भत्काउनेलाई सापले डस्न सक्छ ।  - बाइबल