Need Help ?
Call: +977- 036420105

२०७३ फागुन

प्रकाशित मिती:  

  • ६ गते RC मा बिषय शिक्षक बैठक ।
  • १२ गते RC मा प्र.. बैठक ।
  • १५ गते RP जिल्ला बैठक ।
  • पठनपाठनको समीक्षा र अभिभावक भेला ।
  • निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको रकम निकासा ।
  •  Salary PCF को रकम निकासा ।

जव तिम्रा आफ्नै ढोका र सिँढीहरु फोहोर छन् भने छिमेकीको छतमाथि रहेको गन्ध मैलाको निन्दा नगर । -कन्फ्युसियस