Need Help ?
Call: +977- 036420105

सबै हेर्नुहोस

 • २०७३ असार

  प्रकाशित मिती:  

  ९ गते RP जिल्ला बैठक । १२ गते RC मा प्र.अ. बैठक । कक्षा ९ को रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने भराउने । निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको छुट रकम निकासा । SLC को आवेदन फाराम जि.शि.का. मा बुझाउने । १९ गतेदेखि वर्षे विदा १३ दिन । प्रत्येकको

  थप हेर्नुहोस
 • २०७३ जेठ

  प्रकाशित मिती:  

  १७ गते RP जिल्ला बैठक । २४ गते RC मा प्र.अ. बैठक । २६ गते RC मा बिषय शिक्षक बैठक । मसान्तभित्र तेस्रो चौमासिक तलव भत्ता निकासा । SLC को आवेदन फाराम भर्ने भराउने । अन्धाले अन्धालाई डोहोर्यायो भने दुबै खाडलमा पर्छन् ।      - सतपालजी महाराज

  थप हेर्नुहोस
 • २०७३ बैशाख

  प्रकाशित मिती:  

  १० गतेभित्र बार्षिक परीक्षाको नतिजा बिशेलेषण र प्रक्षेपण गर्ने । १२ गतेभित्र निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरी पठनपाठन शुरु गर्ने । २० गतेभित्र TEMIS अद्यावधिक गर्ने र RC मा Soft Copy बुझाउने । मसान्तभित्र स्थायी शिक्षकले का.स.मु. फाराम भरी विद्यालयमा दर्ता गर्ने ।

  थप हेर्नुहोस
 • नया प्रकाशन

  प्रकाशित मिती:  २०७०-१२-१५

  नया प्रकाशन

  थप हेर्नुहोस