Need Help ?
Call: +977- 036420105

समाचार बिस्तारमा

"आफ्ना बालबालिकाहरुको पढाइमा समय दिनुहोस्, बालबालिकाको सिकाई अवस्थाको बारेमा शिक्षकसँग नियमित जानकारी लिनुहोस् र बालबालिकाको सिकाई उपलब्धि सुधारमा सहभागिता जनाउनुहोस्" बडादशै तथा दीपावली २०७४ को अवसरमा खोटाङबासी सबैमा यही शुभकामना !

"आफ्ना बालबालिकाहरुको पढाइमा समय दिनुहोस्, बालबालिकाको सिकाई अवस्थाको बारेमा शिक्षकसँग नियमित जानकारी लिनुहोस् र बालबालिकाको सिकाई उपलब्धि सुधारमा सहभागिता जनाउनुहोस्" बडादशै तथा दीपावली २०७४ को अवसरमा खोटाङबासी सबैमा यही शुभकामना !